EBM Algorithm

Kumpulan screenshot clinical algoritme dari buku Evidence Based Medicine, penting untuk persiapan ujian FIPM atau FIPP. Sudah dibuat dalam bentuk jpg sehingga dapat disimpan di hp dan dapat dibaca sewaktu-waktu.